„Juventos“ gimnazijos III ir IV klasės mokiniai deklamavo 1, 16, 17, 18, 29, 116 sonetus ir Hamleto monologą.

  Gimnazistai bandė atskleisti, kodėl šie kūriniai net po kelerių šimtmečių mums artimi ir suprantami.

  Kartu su mokytojomis padarė išvadą, kad tiek XVI a., tiek ir XXI a. žmogui būti sumaniam, išradingam gali padėti draugystė, meilė, noras gyventi, sužinoti, pažinti.