Sausio 23 d. IIIb klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje Valstybės pažinimo centre "Kas kuria valstybę?". Nuolatinėje Centro ekspozicijoje siekiama atsakyti į klausimus, kaip veikia demokratiška valstybė ir jos institucijos, kaip piliečiai gali prisidėti prie valstybės kūrimo ir valdymo, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei ar vietos bendruomenei aktualias problemas.

  Remdamiesi savo patirtimi ir ekspozicijoje pateikiama medžiaga, mokiniai ieškojo atsakymų į aktualius klausimus: kaip skirtingose pasaulio valstybėse tampama piliečiu, ką reiškia būti pilietišku ir kaip kiekvienas mūsų gali aktyviai įsitraukti į valstybės kūrimą. Dirbdami grupėse ir bendradarbiaudami, edukacinio užsiėmimo metu mokiniai kėlė klausimus, diskutavo bei siekė rasti sprendimus šiandien kylantiems iššūkiams.