Mieli bendruomenės nariai!

  Kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus, mokyklos darbuotojus ir visus neabejingus gimnazijos gerovei 1,2 proc. gyventojų pajamų mokestį skirti gimnazijai.

  Tikimės Jūsų supratimo, jog 1,2 procentų pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti ugdymo įstaigai, yra labai svarbus indėlis turtinant ugdymo proceso materialinę bazę, puoselėjant tradicijas, gerinant mikroklimatą, tenkinant pažintines bei kultūrines ugdytinių reikmes.

  Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai, prisidės prie mūsų gimnazijos ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo. Iš anksto esame dėkingi tiems, kurie perves 1,2 procentus pajamų mokesčio „Juventos“ gimnazijai.

  Jums nutarus 1,2 proc. savo pajamų mokesčio skirti Vilniaus „Juventos“ gimnazijai reikia užpildyti specialią formą FR 0512, kurią galima pateikti Elektroniniu būdu EDS deklaravimo sistemoje

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

  Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai).

Formas pildyti iki š.m. gegužės mėn. 1 d.

Pildymo instrukcija

Vilniaus „Juventos“ gimnazija galite paremti tiesiogiai:

LUMINOR Bank AS Lietuvos skyrius
Kodas: 304870069

SWIFT: AGBLLT2X
Adresas: Konstitucijos pr.21A,03601 Vilnius, Lietuva
Banko sąskaita: LT684010042403951807
Lėšų gavėjas ir mokėtojas: BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“

Dėkojame Jums už geranoriškumą.

 

Finansinės ataskaitos