PATVIRTINTA

Gimnazijos direktoriaus

2020-09-07 įsakymu Nr. V-94

VILNIAUS ,,JUVENTOS” GIMNAZIJA

TADAS MINDAUGAS MATIJOŠAITIS

2020-2021 M.M. DARBO GRAFIKAS

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Darbo laikas

8:30 – 17:00

8:30 – 17:00

9:00 – 15:06

   

Pietų pertrauka

11:30 – 12:00

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

   

Kontaktinės darbo valandos*

8:30 – 11:30

12:00 – 13.30

8:30 – 11:30

12:00 – 13.30

9:00 – 12:00

12:30 – 13:30

   

Nekontaktinės darbo valandos*

13:30 – 17:00

13:30 – 17:00

13:30 – 15:06

   

Iš viso darbo valandų skaičius per dieną

8

8

5:36

   

Iš viso darbo valandų skaičius per savaitę

21:36

Kontaktinės darbo valandos* – konsultaciniam, tiriamajam ir organizaciniam darbui su vaikais ir mokiniais; tėvų (globėjų, rūpintojų), klasių vadovų, pedagoginių, darbuotojų krizinių situacijų sprendimui, tarpininkavimui, atvejo vadybai, konsultavimuisi su kitais specialistais, prevencinėms, intervencinėms veikloms.

Nekontaktinės darbo valandos* – profesiniam tobulėjimui, socialinei partnerystei, informacijos rinkimui ir sisteminimui, pasiruošimui kontaktinio darbo veikloms.