Kviečiam treniruotis „Europos egzaminui“: https://egzaminas.eu/

  Kviečiame apsilankyti „Europos egzamino“ mokymosi kampelyje ir susipažinti su „Europos egzaminui“ pasiruošti rekomenduojamais leidiniais, spręsti viktorinas ir žiūrėti trumpametražius filmus, padėsiančius geriau suprasti Europos Sąjungą.

Informacijos apie Europos Sąjungą rasite:
    1. Europos Parlamentas – http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/lt
    2. Europos Sąjungos Taryba – https://www.consilium.europa.eu/lt/
    3. Europos Komisija – https://ec.europa.eu/commission/index_lt
   4. Pagrindinė informacija apie Europos Sąjungą – https://europa.eu/european-union/about-eu_en
   5. Europos Sąjungos politikos kryptys – https://europa.eu/european-union/topics_lt
   6. Europos Sąjungos piliečių teisės – https://europa.eu/youreurope/citizens/index_lt.htm
   7. Papildomi šaltiniai – https://euobserver.com/
   8. Europos Parlamento biuras Lietuvoje – https://www.facebook.com/Europos.Parlamentas.Lietuvoje