COVID19 Testavimo/Savitestacijos grafikas

Mokinių maitinimas valgykloje nuo 2021 m. rugsėjo 2 d.

Įzoliavimo taisyklės

Greitųjų testų atlikimo taisyklės

COVID-19 Ag greitos diagnostikos testas - video

Gimnazijos ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas