Mokinių maitinimas valgykloje organizuojamas šiuo būdu:
• kiekvienos klasės mokiniai valgo sėdėdami tik prie tai klasei paskirto stalo;
• visi mokiniai valgo tik valgykloje (ne kitose patalpose);
• maitinimas organizuojamas pagal grafiką:
     MOKINIŲ MAITINIMAS VALGYKLOJE
      1. 8.00-8.45
      2. 9.00-9.45
      3. 10.00-10.45 Pietauja I-II kl. mokiniai ir visų klasių nemokamai besimaitinantys mokiniai
      4. 11.05-11.50 Pietauja III kl. mokiniai
      5. 12.10-12.55 Pietauja IV kl. mokiniai
      6. 13.15-14.00
      7. 14.15-15.00
      8. 15.15-16.00
      9. 16.15-17.00
• nemokamai besimaitinantiems mokiniams dengiamas atskiras stalas;
• mokiniai, kurie maitinasi už pinigus ir stovi eilėje prie langelio, laikosi 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų;
• maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, negali būti organizuojamas;
• mokiniai, kurie neatvyko į valgyklą nurodytu laiku – neaptarnaujami;
• valgykloje mokinių maitinimo metu tvarką prižiūri budintis mokytojas ar klasės auklėtojas.